Müslüman Türk bilgini Hezârfen Ahmed Çelebi, 1609 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 17. yüzyılda yaşamış Hezarfen Ahmet Çelebi, Sultan IV. Murad zamanında yapay kanatlar kullanarak uçmayı gerçekleştirmiştir.

Uçmayı başarması ve bilgili olmasından halk arasında “binfenli” anlamına gelen “Hezarfen” lakabını aldı. Hezar kelimesi, Farsça’da “binler” anlamına gelmektedir. Hezarfen kelimesi ise; pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi anlamına gelmektedir. 

hezarfen

hezarfen örnek kanat resmi

10. yüzyıl Müslüman Türk alimlerinden İsmail Cevheri‘den ilham alarak ilk uçuş denemelerini gerçekleştirdi. İsmail Cevheri’nin bulgularını iyice inceleyip bilgi edindikten sonra, kuşların uçuşunu da inceleyerek kuş kanatlarından feyiz alıp tarihi uçuşunu gerçekleştirmek için karar alır. Ker iki koluna geçirebileceği dayanıklı kanatlar yaparak Galata Kulesi‘nden kendini boşluğa bırakarak İstanbul Boğazı‘nı geçip 3358 m. ötede Üsküdar’da Doğancılar’a indiği varsayılan Hezarfen Ahmed Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerden birisi olarak görülür.

Bu uçuş hakkındaki belgeler şimdiye kadar sadece Evliya Çelebi‘nin Seyahatname’sindeki ifadesinden ibarettir.

Evliya Çelebi eserinde “İptida, Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgâr şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken, Galata Kulesi’nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da büyük yankı buldu ve dönemin padişahı IV. Murad tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: “Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil, ” diye Gâzir’e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.”

Kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/Hez%C3%A2rfen_Ahmed_%C3%87elebi

 
Sosyal Medyada Paylaşın : Google+

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir